Kognitiv samtalsterapi/KBT
Sorgebearbetning

Sorgebearbetning

Sorgebearbetning är ett handlingsprogram för känslomässig läkning vid dödsfall, separationer och andra förluster. Sorgebearbetningen hjälper dig att ta reda på vilka förluster som påverkat ditt liv och hur du har hanterat dessa. Du får hjälp att fullborda det som är ofullständigt och förlåta det som behövs förlåtas så att du ska kunna gå vidare med ditt liv.

Att känna sorg när man är med om en förlust är normalt och naturligt. Däremot saknar de flesta av oss kunskap om hur man genomför ett sorgearbete. Missuppfattningarna och uppmaningarna till den sörjande är många som till exempel att tiden läker alla sår, ersätt förlusten, var inte ledsen och håll dig sysselsatt. Det finns också en massa rädslor kring sorg i vårt samhälle. Bristande kunskap och isolering är de två främsta anledningarna till att sorg blir oförlöst.

Alla människor reagerar olika på sorg och det finns därför ingen beskrivning på hur en känslomässig reaktion på en förlust ser ut eller ska se ut. Den är individuell och unik och varierar under tid.sorg Obearbetad sorg leder ofta till att vi håller tillbaka våra känslor och får svårare att känna glädje. Sorg över vår förlust kommer då att påverka våra liv och våra relationer på ett negativt sätt så länge vi inte möter och kommunicerar det vi bär inom oss. Genom att vi inte är här och nu tappar vi också mycket av vår livsenergi, men under sorgen ligger glädjen och väntar.

Det finns en rad exempel på situationer som kan utlösa en sorgereaktion och det behöver inte bara handla om ett dödsfall. Det kan vara allt från skilsmässa eller andra relationsproblem, att barnen flyttar, barnlöshet, finansiella förändringar, byte av bostad, sjukdom till förlust av tillit och trygghet.

Programmet för sorgebearbetning ™ är ett väl beprövat handlingsprogram. I Sverige lärs konceptet ut av Svenska institutet för sorgebearbetning där jag också gått min handledarutbildning.

Gå gärna in på Svenska Institutet för Sorgebearbetning för mer information