Kraniosakral terapi
Biodynamisk kranisakral terapi
Rosenmetoden

Biodynamisk Kraniosakral Terapi

Biodynamisk kraniosakral terapi är en vidareutveckling på Kraniosakral terapi. Under denna vidareutbildning studerar vi mycket embryologi då de flesta obalanser skapas redan när vi ligger i mammas mage och i de första barndomsåren. I embryologin kan vi lära oss att förstå hur kroppens olika system samverkar med varandra när de är i sin ursprungliga balans. Idag forskas mycket inom neuropsykologin inom dessa områden som t.ex anknytning och spegelneuron och om ett socialt nervsystem som har med empati, medkänsla och kärlek att göra.

Biodynamisk betyder helhet och denna terapi fokuserar verkligen på vår känsla av helhet och som är en förutsättning för vår kapacitet till självreglering och läkning. Vi är en helhet inte en massa enskilda delar. Allt påverkar varandra. Varje liten del i helheten vet vad som försiggår i ”den större världen”. Allt är ihopkopplat och påverkar varandra. Vi utvecklas och växer i samverkan med vår omgivning och vi måste ha gränser/yttre omvärld för att kunna utvecklas. Så gör vi när vi ligger i vår mammas mage men också i vuxen ålder. Så utvecklas också allt i naturen.

Biodynamisk kraniosakral terapi är en mindfulnessbaserad terapi som hjälper oss att vara mer här och nu. Vi lever mycket i grubblerier om det som varit eller i oro inför framtiden vilket gör oss stressade. Med vår stressade livsstil så tappar vi känslan av helhet och sammanhang och blir splittrade. Det triggas igång rädsla och ångest som signalerar att det är fara på gång. Kroppen förbereder sig då på olika sätt för att ta sig an den upplevda faran. Det gör vi genom att antingen kämpa eller fly. När faran är över slås detta system av och vi kan bli lugna och komma till ro igen. Idag går vi i en ständig alarmberedskap utan att ge oss möjlighet att slå av detta system. Detta får många olika negativa konsekvenser för vår kropp men också på alla områden i våra liv då vi tappar vår förmåga att självreglera och hitta balans.

Biodynamisk kraniosakral terapi hjälper till att reglera detta nervsystem. Det är viktigt att få hjälp att komma till läge där vårt stresssystem kan slås av. Ny forskning visar att när vi har en känsla av helhet och sammanhang, och känner oss trygga och är i lugn och stillhet så förändras olika områden i hjärnan framförallt amygdala som har med våra känslor och traumatiska minnen att göra. När vi är med om jobbiga saker så kommer dessa områden ihåg detta. När vi är här och nu och i stillhet hittar hjärnan helt enkelt vägar att självreglera och ”tagga ner” dessa varningar.

Många människor upplever att de aldrig varit så lugna och avslappnade som efter dessa behandlingar och blir mycket förvånade att en så varsam ”ickegörande” behandling kan göra så mycket. Denna behandling är både förebyggande och rehabiliterande vid olika fysiska och psykologiska tillstånd, mentala processer samt personlig och existentiell utveckling. Det kan även vara till stöd vid relations- och anknytningsproblem samt traumabearbetning. Behandlingen inleds med en guidad avslappning, som du sedan kan använda dig av hemma på egen hand.

För mer information se Michael Sheas hemsida om biodynamisk kraniosakral terapi.