Kraniosakral terapi
Biodynamisk kraniosakral terapi
Rosenmetoden

Rosenmetoden

Rosenmetoden är en mjuk ”massage” som har utvecklats under 50 år av sjukgymnasten, Marion Rosen. Grundtanken är att allt vi har varit med om under hela vår uppväxt och vuxna liv lagras i kroppen. Många känslor och upplevelser, som av olika anledningar varit för svåra för oss att förstå och bearbeta stoppar vi undan. Det kan vara alla sorters känslor som glädje, sorg och ilska. Musklerna hjälper sedan till att hålla dessa känslor borta. Vi blir då kroniskt spända och får ont. Spända muskler begränsar vår andning som sedan i sin tur påverkar övriga organ i kroppen på ett negativt sätt, eftersom de inte får tillräckligt med syre för att må bra. Det gör att vi kan reagera med många olika besvär och sjukdomar.

Behandlingen gör oss medvetna om våra spänningar och hjälper musklerna att slappna av. Därigenom kan vi få en djupare kontakt med oss själva och tillbakahållna känslor kan få komma upp till ytan. Vi får därmed en ny möjlighet att bearbeta det vi nu kanske har en bättre beredskap att hantera. Vi kan därmed utvecklas och att leva ett friare och ett mera harmoniskt liv.
ros


” Den här metoden handlar om förändring
Från den person du tror att du är -
Till den du verkligen är ”

Marion RosenRosenmetoden kan vara bra om du känner dig stressad, trött och har svårt att slappna av. Om du har ont eller är spänd i dina muskler, vill nå en ökad självkännedom, bli mer kroppsmedveten eller få kontakt med dina inre tillgångar och hitta din livskraft.

Du kan läsa mer om rosenmetoden på hemsidan för Rosenmetodens Yrkesförbund.